Home / Onze huisregels

Onze huisregels

Hieronder vindt u de huisregels van de Kledingbank Dordrecht

 • U mag alleen kleding meenemen als u een afspraak heeft én een verwijzing (brief of st leergeld ).
 • Komt u niet opdagen en heeft u zich niet van te voren afgemeld, dan vervalt de afspraak voor het betreffende seizoen i.v.m. onze wachtlijst.
 • De Kledingbank kent 2 seizoenen; zomer en winter. Per seizoen mag u 1 afspraak maken.
 • Het winterseizoen is van september t/m februari. Het zomerseizoen is van maart tot de zomervakantie.
 • Luister naar de aanwijzingen van de vrijwilliger, zij zijn er om te helpen.
 • U krijgt alleen kleding mee in de opgegeven maten, voor kinderen kan 1 of 2 maten op de groei meegenomen worden (het max. aantal stuks blijft hetzelfde)
 • U mag de kleding niet omruilen. U mag de kleding wel inleveren.
 • U mag geen eten en drinken meenemen in de winkelruimte.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen en het in de gaten houden van uw kinderen.
 • In de Kledingbank wordt discriminatie, scheldpartijen en/of het (dreigen) van fysiek geweld op geen enkele wijze getolereerd.
 • Wees u bewust dat de medewerkers allemaal vrijwilligers zijn. Zij worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Help daarom mee om de winkel netjes te houden. Leg alles netjes terug en hang alles op de juiste maat.
 • De Kledingbank behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Kledingbank te ontzeggen aan bezoekers die deze regels niet naleven. De instantie die de doorverwijzing heeft verzorgd wordt ook ingelicht. 
 • De Kledingbank behoudt zich het recht voor om goederen te verkopen ten behoeve van de stichting, mits deze goederen boventallig of niet bruikbaar zijn voor uitgifte van haar klanten.

  Hartelijk dank voor het naleven en opvolgen van onze huisregels!

Download hier het Stappenplan voor clienten

Top